AGENDA

Stamppotbuffet
Datum: 15 februari 2019, aanvang 18.30 uur
Kosten: € 19,50 per persoon
Opgave bij: Klaas Bakker, Hortuslaan 1, Haren, tel. 050-5370855


Boeken- en Vlooienmarkt
Datum: zaterdag 23 februari 2019, van 10.00 – 17.00 uur
Plaats: Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren


Oranje concert

Datum: 27 april 2019
Plaats: De Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren

Grote bloemverkoop
Datum: 11 mei 2019
Plaats: rondom de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren