ACTIES

Verkoop 7 mei 2022

Voor de Gorechtkerk stonden weer prachtige hanging baskets, geraniums en andere perkplanten opgesteld.
Verder was er een ruime keus aan boeken, brocante, handgemaakte cadeautjes, kaarten,  sieraden, heerlijke jam en eigengebakken cake.
We kunnen terug zien op een mooie dag.

Alle vrijwilligers die aan deze verkoop hebben meegewerkt, die hun vrije tijd beschikbaar stelden om een kraam te bemensen, voor het afstaan van brocante artikelen en boeken en voor het kopen van bloemen en andere artikelen,aren onze hartelijke dank.

Dit is de laatste actie van het seizoen 2021 – 2022.
In september 2022 gaan we opnieuw van start.

Oranje concert 27 april 2022, Koningsdag
Het was een feestelijke avond met een goed gevulde zaal.
Bij het binnen komen in de kerkzaal was er voor iedereen een glaasje oranjebitter of sinaasappelsap.
In de kerkzaal stond een prachtig bloemstuk  met bloemen in de kleur rood, wit, blauw en sinaasappels.
Om acht uur werd het Oranjeconcert geopend door de heer Cees Verschoor, lid van de Werkgroep Goededoelen.
Daarna werd het woord gegeven aan de voorzitter van de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau Haren, de heer Heikema van der Kloet en zijn toespraak werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.
Het Oranjeconcert werd uitgevoerd door het Christelijk Fanfarekorps Juliana Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef.
Ernst Ottens,  lid van het orkest, vertelde op boeiende wijze iets over de stukken die er gespeeld werden.
De beamerpresentie werd deze avond verzorgd door Astrid van der Steeg.
De avond werd afgesloten met  het lied: De dag door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij.

Dit Oranje concert werd mede mogelijk gemaakt door medewerking met en een financiële bijdrage van de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau Haren, onze dank hier voor.

We kunnen terug zien op een mooie avond en hebben veel positieve reacties ontvangen.

Boeken- en vlooienmarkt
Op zaterdag 12 maart 2022  is in het Gorechthuis de boeken- en vlooienmarkt gehouden. 
De zaal was ingericht met boeken, 2e hands artikelen, brocante en leuke cadeau artikelen.
Het was een prachtige dag en veel mensen kwamen even binnen lopen en iets kopen.
In de hal van het Gorechthuis was koffie en thee verkrijgbaar.
De verkoop van de boeken- en vlooienmarkt heeft  een bedrag van € 740,– opgebracht.  
Een mooie opbrengst. We zijn hier erg blij mee.
Iedereen hartelijk dank voor het weer beschikbaar stellen van boeken en artikelen voor de vlooienmarkt, het kopen van boeken en andere artikelen en een bedankje aan alle vrijwillige medewerkers.

Oliebollenactie, eind december 2021
Er zijn veel oliebollen en appelbeignets besteld en Haafs Bakkerij heeft deze keer 30% van het bestelde bedrag aan oliebollen en appelbeignets beschikbaar gesteld voor de projecten van de Werkgroep Goededoelen. Inclusief een gift van € 20,– en € 25,– is de opbrengst ruim € 300,– geworden

Kerstactie, 18 december 2021
Ook deze keer zijn er veel bestellingen binnen gekomen.
Van diverse mensen hebben we hulsttakken gekregen, skimnia, zwarte besjes, conifeertakjes en nog ander kerstgroen, zodat we veel kransen en kerststukken konden maken.
Er was veel belangstelling voor de vogelkransen en de mooie bloempotjes met vogelvoer.

De home made soep, bakartikelen /  jam en kaarsen, gemaakt bij Visio Haren, waren ook erg in trek.
Verder zijn er veel kerstkaarten verkocht en nog meer leuke kerstartikelen werden uitgezocht.

hortensiakrans

Oogstmarkt 9 oktober 2021
Het was een mooie dag voor onze Oogstmarkt met een heerlijk zonnetje en weinig wind.
Voor de Gorechtkerk stonden kramen met prachtige herfststukken, hortensiakransen, stoofperen, goudrenetten, ome made jam en cake.
Al deze producten vielen goed in de smaak.
Er was ruime belangstelling voor de handgemaakte cadeau artikelen, o.a. geborduurde handdoekjes, slabbetjes en geborduurde kerstkaarten.
Verder werd de boekenmarkt, die in de kerkzaal werd gehouden, goed bezocht.


Overhandigen cheque
Maandagmiddag, 28 juni 2021, heeft de Werkgroep Goededoelen een cheque overhandigd aan drie afgevaardigden van het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren.
De Werkgroep had   hiervoor Alida van de Riet en Erna van der Molen, namens de leiding van de Zonnehof en Gerrit Hartman, namens de Stichting Vrienden van de Zonnehof  uitgenodigd om 13.30 uur aanwezig te zijn in het Gorechthuis.
Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie / thee vond de officiële overhandiging plaats.

I.v.m. alle corona maatregelen was het na afsluiting van het seizoen 2019-2020 niet mogelijk een cheque te overhandigen.  Maar dat bedrag bleef gereserveerd voor De Zonnehof en samen met de opbrengsten van de acties in het seizoen 2020-2021, konden de Werkgroep de afgevaardigden een cheque van € 5.000,– aanbieden.

Dit bedrag is bedoeld als startkapitaal voor het realiseren van een Beleeftuin bij het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren.

Het realiseren van de Beleeftuin is nog steeds een grote wens maar door alle corona perikelen  is het project een beetje op de lange baan geschoven.

Door het IVN is ondertussen een plan ontwikkeld hoe de Beleeftuin er uit zou kunnen zien.
Het maken van een goede afscheiding is dan een eerste vereiste zodat bewoners wel vrij in de tuin kunnen lopen maar niet de tuin kunnen verlaten.
Verder zullen er goed begaanbare paden worden aangelegd, veel planten en bloeiende bloemen, bloembakken, diverse zitjes en bankjes en misschien wat kleine dieren.
Maar alles hoeft  niet in een keer. Het kan ook geleidelijk aan verder worden ingericht.
De Zonnehof wil graag meer mensen  actief bij het project betrekken door bijv. het doneren van een bankje of bloembak.

Alida, Erna en Gerrit waren zeer verrast  en bedankten de Werkgroep heel hartelijk voor dit bedrag en al het werk dat hier voor verzet was.

Verder is er geld overgemaakt naar  het EBOO project in Nairobi, Kibera in Kenia, een totaal bedrag van € 3.000,–.
Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika. In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan.
Veel gezinnen leven in grote armoede.  Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen.
Op dit moment is er naast corona ook een enorm voedselprobleem.
100% van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet.
Voor meer informatie: http://www.ebooinkenia.nl/


In je sas met deze vakantie boekentas

In je sas met de vakantie boekentas
Ook deze actie heeft weer diverse bestellingen opgeleverd. Er was veel belangstelling voor romans, thrillers en jeugdboeken. We hebben de bestelde boeken met zorg uitgezocht en wensen allen veel leesplezier toe voor de zomertijd.
Onze hartelijke dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat ook deze actie, ondanks alle coronamaatregelen, weer goed is verlopen.

Het seizoen september 2020 tot en met juni 2021 gaan we binnenkort afronden en zullen dan het totaal bedrag bekend maken wat de acties van de Werkgroep Goededoelen dit jaar heeft opgebracht.

Bloemenactie mei 2021
Alle bestelde hanging baskets en geraniums zijn opgehaald of bezorgd op zaterdag 8 mei.
Wat een fleurig gezicht was dat in het Gorechthuis met alle bestellingen op een rij.
Foto’s hiervan zijn te zien op de site van de Werkgroep Goededoelen en de Gorechtkerk.
Ruim 60 hanging baskets zijn er besteld samen met ruim 500 geraniums.
Onze hartelijke dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat ook deze actie, ondanks alle coronamaatregelen, weer heel goed verlopen is.
Een positieve opsteker!!
            

Kerstactie, 19 december 2020
Bij deze actie hebben we weer met bestellijsten gewerkt.
De vele bestellingen overtrof onze verwachtingen.
De Werkgroep heeft, in samenwerking met Albert Voogd, weer hun best gedaan om alle kransen en bloemstukken op tijd klaar te krijgen.
Er is een behoorlijk aantal liters soep besteld en voor de bakartikelen /  jam was ook veel belangstelling.
Verder zijn er veel kerstkaarten verkocht, de engeltjes waren erg  in trek en nog meer leuke kerstartikelen werden uitgezocht.

Ook deze keer werden er veel houdbare producten ingebracht voor de Voedselbank.

De netto opbrengst van deze actie, inclusief alle giften,  is ruim € 1.300,– geworden.
Een mooi bedrag, ondanks alle beperkende maatregelen betreffende corona.

Oliebollenactie, eind december 2020

In samenwerking met Haafs Bakkerij heeft de Werkgroep ook weer een oliebollen actie georganiseerd.
Er zijn veel oliebollen en appelflappen besteld.

De netto opbrengst, inclusief alle giften, is ruim € 200,– geworden.
Ook deze actie hebben we weer met een mooi resultaat kunnen afsluiten.

We willen iedereen hartelijk bedanken die aan deze acties hebben meegewerkt.

Oogst actie, 3 oktober 2020
Dit jaar hebben we voor het eerst met bestellijsten gewerkt.
Het was voor de Werkgroep erg spannend of er veel reacties op zouden komen.
         

Gelukkig overtrof het onze verwachtingen. Er is veel besteld.

       
De Werkgroep heeft flink moeten werken om alles klaar te krijgen,
maar het is allemaal gelukt.

           
Ook het bezorgen van bestellingen verliep prima.
Verder werden er veel houdbare producten ingebracht voor de Voedselbank.
De netto opbrengst van deze actie, inclusief alle giften,  is ruim € 900,– geworden.
Een mooi bedrag en een opsteker, ondanks alle beperkende maatregelen betreffende corona.

Boeken- en vlooienmarkt 7 maart 2020
Op zaterdag 7 maart 2020 werd in het Gorechthuis weer de boeken- en vlooienmarkt gehouden.
Op vrijdagmiddag konden we de zaal al inrichten met boeken, 2e hands artikelen, brocante en leuke cadeau artikelen.
En op zaterdag kwam er nog heerlijke mosterd- en champignonsoep bij, vers gebakken cake en boterkoek, home-made jam en lekkere paaseitjes.
Het was een zeer geslaagde dag en er kwamen regelmatig mensen even binnen lopen om te kijken en iets kopen.
De verkoop van de boeken- en vlooienmarkt  heeft  een bedrag van € 765,– opgebracht.
Een mooie opbrengst. We zijn hier erg blij mee.
Iedereen hartelijk dank voor het weer beschikbaar stellen van boeken en artikelen voor deze markt, het kopen van boeken en andere artikelen en een bedankje aan alle vrijwillige medewerkers.

21 december 2019, kerstverkoop

In het Gorechthuis stonden verschillende kramen opgesteld met verkoop van mooie cadeauartikelen, boeken, sieraden, keramiek, kaarsen, sjaals, homemade jam, mosterdsoep, erwtensoep, bonensoep, bakartikelen en niet te vergeten heerlijke kniepertjes.
Het was een leuke en sfeervolle dag en buiten rook je al de heerlijke baklucht van de kniepertjes en rolletjes.
De opbrengst van de verkoop en de 15% van de ondernemers is een bedrag van ruim € 1.400,–  geworden.


December 2019  Oliebollen actie i.s.m. Haafs Bakkerij

Ook dit jaar zijn er weer verscheidene mensen die gereageerd hebben op de Oliebollenactie van de Werkgroep en hebben heerlijke oliebollen en krentenbollen besteld.Dinsdagmorgen 31 december konden de bestellingen worden opgehaald in het Gorechthuis.
Van de totale verkoop heeft Haafs Bakkerij 20% beschikbaar gesteld voor de goede doelen van de Werkgroep.


Kunstfestival in de Gorechtkerk en het Gorechthuis 25, 26 en 27 oktober 2019
De opening van dit Kunstfestival vond plaats op vrijdag 25 oktober in de kerkzaal van de Gorechtkerk.
Mevrouw Glenda Boonstra-Bolt heette iedereen van harte welkom namens de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen.
Daarna kreeg Joost Dontje, gebiedsleidinggevende van Wooncentrum De Zonnehof in Haren, het woord om het Kunstfestival officieel te openen.

Bij de opening werd een beeld onthuld van Sannie Oppelaar met het voorlezen van een  bijpassend gedicht.
Muzikale medewerking werd verleend door Roelof Kruisinga, piano.
Na de opening stond er in het Gorechthuis vrijdagavond een drankje en een hapje klaar voor de genodigden.

De kunst was de moeite waard.
In de kerkzaal van de Gorechtkerk was een expositie van schilderijen van Edwin Grissen, beelden met bijpassende gedichten van Sannie Oppelaar en een prachtig bloemstuk van Bloemsierkunst Groeneveld.
In het Gorechthuis waren mooie schilderijen te bekijken van Fokko Kuiper, Jensche Feenstra, Liz Agostini, Willem Komduur, Joke Schepers, Marian Kramer, Hannie van der Gijp, Ton Stoltenkamp en Trijntje Bakker.
Verder was er keramiek van Wil Akkerman, kleine vazen en schalen van Joke Schepers, beelden van Marianne Dijkstra, sieraden van Reini Hadders (zilver), Monique de Jong (glasschildering), Trijntje Bakker (stof), houtkunst van Tunnis Linker, fotografie van Okko Veling, papierkunst van Carla Zagers en creatieve artikelen van Helping Hands Haren.

Gelukkig is er ook weer kunst verkocht en daarvan heeft de Werkgroep Goededoelen Haren 15% ontvangen van de meewerkende kunstenaars.


Oogstmarkt 21 september 2019
Het was een uitgelezen mooie dag voor onze Oogstmarkt met een heerlijk zonnetje en weinig wind.
Voor de Gorechtkerk stonden kramen met zelfgemaakte herfststukken; heerlijke soep, stoofperen, goudrenetten, jam en diverse cakes. Al deze producten vielen goed in de smaak.
Er was ruime belangstelling voor de handgemaakte cadeau artikelen, o.a. geborduurde handdoekjes, slabbetjes en kleding voor de baby born pop.
Ook bij de kraam met brocante vonden verschillende artikelen een nieuwe eigenaar.
Verder werd de boekenmarkt, die in de kerkzaal werd gehouden, goed bezocht.
Het was een goede en gezellige dag.

Afsluiting acties seizoen 2018 – 2019
De geplande acties voor het seizoen 2018 – 2019 zijn afgelopen en de opbrengst is ruim € 6.000, geworden.
Deze opbrengst is verdeeld onder de projecten dicht bij (€ 3.000,–) en ver weg (ook € 3.000,–).

Project dicht bij:
– Stichting Jeugdfonds Sport en  Cultuur Groningen
Deze Stichting wil dat ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen en kunnen sporten.
Dit bedrag zal speciaal worden bestemd voor kinderen die woonachtig zijn in Haren.

Projecten ver weg:
–  de EBOO stichting, onderwijs voor kinderen in Kenia
–  Lavender Hill, opvang van kinderen in Kaapstad,  Zuid Afrika


Verkoop 11 mei 2019
Voor de Gorechtkerk stonden weer prachtige hanging baskets, geraniums en andere perkplanten opgesteld en in de partytent  naast de Gorechtkerk had je een ruime keus aan boeken.
Verder was er nog brocante, handgemaakte cadeautjes, kaarten,  sieraden, heerlijke jam en eigengebakken cake.
We kunnen terug zien op een mooie zonnige, maar wel winderige dag.

Oranje concert 27 april 2019, Koningsdag
Om precies acht uur werd het Oranjeconcert geopend door mevrouw Anneke Blankevoort-Boerma.
Daarna werd het woord gegeven aan de secretaris van de Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau Haren, de heer De Boer en zijn toespraak werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.
Anneke Blankevoort vervolgde het programma en vertelde op boeiende wijze iets over de stukken die er gespeeld werden en gaf informatie over het Christelijk Fanfarekorps Juliana Hoogezand o.l.v. dirigent Bauke Burghgraef, het Dameskoor Elk & Ain uit Noordborek o.l.v. Corien Kronemeijer en organist Jan Harryvan uit Groningen.
Afwisselend konden we luisteren naar muziek van  het Fanfarekorps, orgelspel en het Dameskoor Elk & Ain.
We kunnen terug zien op een mooie avond en hebben veel positieve reacties ontvangen.

Boeken- en vlooienmarkt
Op zaterdag 23 februari 2019  is in het Gorechthuis de boeken- en vlooienmarkt gehouden.
De zaal was ingericht met veel boeken, LP’s, sieraden, 2e hands artikelen, brocante en leuke cadeau artikelen.
Veel mensen kwamen die zaterdag even binnen lopen en iets kopen.
In de hal van het Gorechthuis was koffie en thee verkrijgbaar.
Het was een zeer geslaagde dag en er is veel verkocht.