PROJECTEN

Dit seizoen is de keus voor het project dichtbij:

* Gehoord en Gezien in Onnen

en het project in Afrika:

* Stichting Eboo, Nairobi, Kenia, onderwijs voor kinderen in Nairobi

Van de totale netto opbrengst van alle acties zal weer 50% gaan naar het project dichtbij en 50% naar het project veraf.

Gehoord en Gezien in Onnen

De dagbesteding van Gehoord en Gezien in Onnen is voor mensen die beperkt zijn in horen én zien.  Door deze beperking verloopt de informatieverwerving vaak niet goed, hierdoor ontstaan communicatieproblemen. Bij de dagbesteding wordt in kaart gebracht wat voor iedereen persoonlijk de meest optimale communicatie uitgangspunten zijn.

Dit project wordt in het nieuwe seizoen gesteund en er zal geld beschikbaar worden gesteld voor het aanpassen van de inrichting van hun verblijf en voor het welzijn voor de cliënten.

Stichting Eboo in Kenia

In Nairobi ligt Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika. In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. De kinderen uit de sloppenwijk Kibera moeten verplicht een uniform aan als ze naar school gaan.

Maar veel gezinnen leven in grote armoede en hebben geen geld voor school, schoolboeken, uniformen en schoolschoenen.  Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen. 100% van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet.

Voor meer informatie: http://www.ebooinkenia.nl/