PROJECTEN

Dit seizoen is wederom gekozen voor het project in Nederland:

* Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen, met name voor kinderen in de gemeente Haren

en in Afrika voor de projecten:
* Lavender Hill in Kaapstad, naschoolse opvang voor jonge kinderen
* Eboo project, Nairobi, Kenia, onderwijs voor kinderen in Nairobi

Van de totale netto opbrengst van alle acties zal weer 50% gaan naar het project dichtbij en 50% naar de projecten veraf.